Missie

BOMA is een oplossingsgericht bedrijf met medewerkers die positief, betrokken en ďhands-onĒ de schoonmaak simpel, slim en leuk maken.

Simpel. Slim. Leuk.

Visie

We noemen onze ambitie OneZero, een werktitel van permanente ontwikkeling met als ultieme doelstelling: dť facility-leverancier voor onze klanten worden met ONE solution en ZERO impact.

We verbeteren continu onze processen om toegevoegde waarde te realiseren met een optimaal gebruik van grondstoffen en energie. Onze milieu- en mobiliteitsimpact monitoren we zorgvuldig. We zetten sterk in op de ontwikkeling van onze eigen mensen en op het delen van kennis met klanten en leveranciers.

We verbinden ons ertoe om alle relevante regelgeving, wetten en normen maar ook onze interne afspraken op een correcte wijze na te leven.

Bekijk hier ons duurzaamheidsbeleid en verneem meer over de acties die wij ondernemen.